[16/08-02463297676] Dịch vụ tổ chức sự kiện – Tết trung thu

[16/08-02463297676] Dịch vụ tổ chức sự kiện – Tết trung thu

Sự tích Tết trung thu thứ 1   Hậu Nghệ là một người bất tử, trong khi đó Hằng Nga là một tiên nữ xinh đẹp sống ở Thiên Đình và phục vụ cho Tây Vương Mẫu. Cả hai người là vợ chồng. Sắc đẹp của Hằng Nga và sự bất tử của Hậu Nghệ đã làm cho một số vị thần tiên khác ghanh ghét, và họ đã vu oan một tội lỗi phạm thiên đình cho Hậu Nghệ trước mặt Vua Nghiêu. Từ đó, Hằng Nga và Hậu…

Read More