Dịch vụ cho thuê chú hề,dịch vụ hề hài,hề xiếc,biểu diễn ảo thuật

Dịch vụ cho thuê chú hề,dịch vụ hề hài,hề xiếc,biểu diễn ảo thuật

dịch vụ cho thuê chú hề,dịch vụ hề hài,hề xiếc,biểu diễn ảo thuật 0912254006/ 0463297676 DỊCH VỤ TỔ CHỨC VUI CHƠI THIẾU NHI TẠI HÀ NỘI Chương trình tết thiếu nhi 1-6 năm 2015 tổ chức tại cơ quan hoặc nhà trường trong địa bàn TP Hà Nội luôn đổi mới kịch bản và có những tiết mục đặc biệt, trong đó chương trình gồm có + Khu Vui chơi vận động lớn : nhà bóng , nhà phao….. + Tiết mục biểu diễn trên sân khấu: nhà hát kịch…

Read More