23/8 NHận tổ chức trung thu quy mô lớn 0463297676

23/8 NHận tổ chức trung thu quy mô lớn 0463297676

Qua hàng nghìn năm phát triển, tuỳ từng văn hoá của mỗi Quốc gia, mỗi dân tộc mà nghệ thuật múa Lân đã không ngừng phát triển, biến hoá thành những đặc sản riêng của từng vùng miền nhưng dù là ở đâu thì múa Lân vẫn giữ được nét đẹp và ý nghĩa vốn có của mình. Để duy trì và phát huy truyền thống dân gian không để loại hình nghệ thuật độc đáo này bị mai một cũng như để phục vụ văn hoá, tín ngưỡng của…

Read More