Cho thuê múa lân dịp tết trung thu

Cho thuê múa lân dịp tết trung thu

Smart even  chuyên cho thuê đoàn Lân sư rồng biểu diễn, tư vấn biểu diễn lân sư rồng, cung cấp các đoàn lân sư rồng. Cho thuê múa lân dịp tết trung thu năm 2016 Nhận múa Lân phục vụ dịp Trung Thu, các trường học, các cơ quan đoàn thể phường quận, nhà thiếu nhi, đặc biệt trong dịp tết lễ Trung thu. Cung cấp lân sư rồng cho các sự kiện, múa lân phục vụ lễ tết, múa lân sư rồng chúc phúc, tổ chức diễu hành lân sư…

Read More