Tổ chức chương trình trung thu

Tổ chức chương trình trung thu

. [12/9]+[04.66805856]Dịch vụ múa lân quận đông đa, tây hồ, cầu giấy, hoàn kiếm, thanh xuân Công ty tổ chức sự kiện SMART EVEN là đơn vị tổ chức trung thu quy mô lớn và chuyên nghiệp giành được nhiều sự quan tâm của các cơ quan ban ngành trong chính phủ , các tập đoàn lớn trong nước như Bộ Y tế, Bộ Giao thông, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Bộ Công thương, Tập Đoàn Viettel …. Nhân dịp Trung thu 2016, Công ty cung cấp các gói…

Read More